Fagstoff

Å vurdere en tale

Publisert: 30.11.2010

Nedenfor kan du se kriterier som kan benyttes når du skal vurdere en tale.

Kriterier Høy kompetanse (6-5) Middels kompetanse (4-3) Lav kompetanse (2-1)
Innhold og struktur Talen har et meget godt innhold. Talern har en meget godt gjennomarbeidet struktur. Talen har et godt innhold. Talen har i stor grad en gjennomarbeidet struktur. Talen har et mindre bra innhold. Talen mangler struktur.
Bruk av apellformer og virkemidler Retoriske virkemidler er brukt på en gjennomført og kreativ måte. Taleren bruker etos, logos og patos bevisst og gjennomtenkt. Retoriske virkemidler er brukt på en ganske god måte. Taleren bruker etos, patos og logos ganske gjennomtenkt. Talen inneholder få retoriske virkemidler. Taleren bruker i liten grad etos, logos og patos.
Framføring Taleren snakker høyt og tydelig. Taleren er løsrevet fra manus eller bruker ikke manus. Talen er meget godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Taleren bruker kroppsspråk og stemmebruk virkningsfullt i forhold til kommunikasjonssituasjonen.

Taleren snakker stort sett høyt og tydelig. Taleren er stort sett løsrevet fra manus. Talen er i stor grad tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

Taleren bruker kroppsspråk og stemmebruk ganske virkningsfullt i forhold til kommunikasjonssituasjonen.

Taleren snakker utydelig og bruker ikke stemmen godt nok. Taleren leser opp fra manus. Talen er i liten grad tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

Talerens kroppsspråk og stemmebruk er i liten grad tilpasset kommunikasjonssituasjonen.