Fagstoff

Å vurdere egne og andres tekster

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Veilede

Når du skal vurdere egne og andres tekster, kan du bruke det du har lært om tekstteori, kommunikasjon og retorikk. Det kan være en utfordring å vurdere egne tekster. Man blir ofte ”blind” på egen tekst, og det er vanskelig å distansere seg fra teksten og vurdere den når man har arbeidet lenge med den.

Skal du vurdere eget produkt, kan det være nyttig å starte med å begrunne valgene du har gjort. Det kan være nyttig å skrive en logg underveis i arbeidet for å dokumentere både hva du har gjort, og hvordan du har tenkt. For å begrunne valgene dine kan du trekke inn relevant fagteori. Dersom du skal vurdere din egen tale, vil det være naturlig at du bruker retorisk teori.

Når du skal vurdere andres tekster, vil vurderingen avhenge av hvorvidt det er en tekst laget av en person du kjenner, eller om du forholder deg til en profesjonell avsender. Dersom vurderingen du gjør skal leses av den som har skapt teksten, er det viktig at du begrunner vurderingen din på en saklig måte.

I Å vurdere en tale ser du et forslag på vurderingskriterier for en tale, en muntlig framføring, å skrive en fagtekst og en sammensatt tekst. Klassen kan utvikle disse videre, eller kanskje dere vil lage deres egne? Det er uansett nyttig at dere blir enige om hvilke kriterier en tekst skal vurderes ut i fra. Da blir vurderingen rettferdig og utført med utgangspunkt i faglige kriterier, og ikke en tilfeldig synsing.