Fagstoff

Reklame

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Reklame: Idrettssponsorer

Dersom du skal lage en reklame, må du først av alt sette deg inn i kommunikasjonssituasjonen og hvem som er målgruppen. Hvem er avsender? Hvem er mottaker? Og hva skal meldingen inneholde?

Videre må du tenke på mediet du vil bruke: Skal det være en plakat? En radioreklame? En brosjyre? En reklamefilm? Mediet vil være styrende for de mulighetene du har til å utarbeide reklamen din, også i forhold til innholdet. Mange reklamefilmer på TV i dag er bygget opp som en fortelling og forteller gjerne en historie.

Gjentakelse og kontrast er enkle og velbrukte virkemidler i reklame, og her kan det også være nyttig å bruke retorikken: Hvordan kan du spille på etos, patos og logos for å selge budskapet ditt? Husk også at i en reklame er målet først og fremst å påvirke mottakeren, og den konative funksjonen vil være sentral.

Det er også viktig at reklamen din har en gjennomført komposisjon i forhold til oppsett, fargebruk, bilder og skrifttyper. Dersom du lager en film, er det viktig at lyden og filmingen er god.