Fagstoff

Å holde en tale

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
U.S. President Barack Obama speaks during a visit to Northern Virginia Community College in Alexandria

Å holde en tale har noen likhetstrekk med å holde en muntlig framføring, men det er også en del andre moment du må tenke på. Talen trenger planlegging. Her skal vi se på de retoriske fasene du bør tenke igjennom.

Martin Luther KingMartin Luther Kings tale "I Have a Dream" er kåret til en av verdens beste taler

 

Skulptur som viser Aristoteles. Foto.Aristoteles er opphavsmann til et av de mest betydningsfulle verk vi har om retorikk
Opphavsmann: Giovanni Dall'Orto
 

 

 

Ordfører i OsloOrdfører i Oslo – Fabian Stang – framstod som en god retoriker etter 22. juli 2011
Fotograf: Knut Snare

 

Jens Stoltenberg holder nyttårstaleJens Stoltenberg holder nyttårstale
Fotograf: Terje Bendiksby
 

Inventio: Å finne ut hva talen skal inneholde

 • Hva skal du snakke om?
 • Hva er innholdet?
 • Hvem er talen til? 
 • Er det en personlig tale eller politisk tale? Avklar kommunikasjonssituasjonen. Bruk for eksempel tankekart.

Dispositio: Å strukturere talen

 • Lag en disposisjon for talen din.
 • I hvilken rekkefølge vil du at momentene skal komme?
 • Skal innholdet ordnes kronologisk, eller etter emne?

Eloquito: Å velge ord og uttrykksmåte

 • Hvilke ord skal du bruke?
 • Hvordan skal du snakke?
 • Hva slags stil skal du legge deg på? Dette vil avhenge av mottakerne, og hva som er konteksten for framføringen. Skal du holde en personlig tale, vil bruk av humor alltid slå an. Er det derimot en politisk tale, kan det kanskje tenkes at ironi og sarkasme egner seg bedre; at talen har en brodd.
 • Tenk på hvilke språkfunksjoner du benytter deg av, og hvordan du går inn for å spille på etos, patos og logos.
 • Les høyt gjennom talen din. Ofte kan noe virke bra på papiret, men blir rart når man skal si det. Det er viktig med et presist og korrekt muntlig språk for at framføringen skal bli bra. Upresist språk og dårlige formuleringer svekker din etos, og kan gjøre at argumentasjonen ikke henger sammen.

Memoria: Å huske det man skal si

Dersom du står på en talerstol og holder en tale, kan du gjerne legge manus foran deg, men du bør likevel ha øvd såpass godt på talen at du bare kan kaste korte blikk ned på manus. Å lese opp en tale egner seg dårlig. Skal du holde en tale i en konfirmasjon, kan du ha en liten huskelapp, men ikke vift med store ark. Det virker uprofesjonelt.

Øv på å framføre talen din foran et speil. Tenk på hvordan du kan bruke både kroppsspråk og stemmebruk virkningsfullt i forhold til kommunikasjonssituasjonen. Og for all del: Ikke snakk for fort! Ta korte pauser innimellom, og begynner publikum å le, må de få lov til å le ferdig før du fortsetter.

Actio: Å holde en tale

Tenk gjennom hvordan du vil framføre talen din i forhold til situasjonen, og tenk også på hvordan du kler deg. Det kan være avgjørende for din etos, og har man lagt et godt førsteinntrykk, har man gjerne fått mottakerne over på sin side. Du kan også vurdere i hvilken grad du kan spille på mottakernes følelser under framføringen. Et enkelt tips: SMIL!

Det var knyttet stor spenning til prins Daniels bryllupstale til kronprinsesse Victoria under det svenske kongebryllupet sommeren 2010. Ville treningsinstruktøren mestre det å holde en tale på direktesendt fjernsyn til hele Norden? Det viste seg at prins Daniel slo både kong Carl Gustav og sin egen far ned i støvlene, og kanskje han også overgikk vår norske kronprins? Han framførte sin tale utenat på vekselvis svensk og engelsk, og med de avsluttende ordene ”Victoria, störst av allt är kärleken. Jag älskar dig så”, vant han hele det svenske folket. Her kan du se og høre prins Daniels tale Prins Daniels bryllupstale.

Oppgave

Oppgave: Skriv og hold en tale