Fagstoff

Muntlig framføring

Publisert: 14.02.2011, Oppdatert: 26.09.2018

Det er helt naturlig å bli nervøs før en muntlig framføring, og det ville vært rart om man ikke ble det. Men det er forskjell på å bli så nervøs at man ikke klarer å gjennomføre, i motsetning til at man kjenner at det kribler litt i magen.

Petter Stordalen deltar i en miljødebatt. Hvordan framstår han i forhold til de andre deltakerne?

Ved å forberede seg godt er det fullt mulig å øve seg opp til å holde en god muntlig framføring. Husk at øvelse gjør mester! Selv om det er en klisjé, er det vanskelig å bli flink til noe dersom man aldri øver på det.

De fem retoriske fasene kan være nyttige når vi skal forberede en framføring. De gir oss en strukturert oversikt for hva det kan være lurt å tenke på i arbeidet med en framføring. En del av dette gjør vi helt ubevisst, men det kan likevel være nyttig å tenke gjennom det.

1. Inventio: Å finne ut hva man skal si

Hvem skal du snakke for? Hva skal du snakke om? Hva er innholdet? Avklar kommunikasjonssituasjonen. Bruk for eksempel tankekart.

2. Dispositio: Å ordne stoffet

Det kan være lurt å lage en disposisjon for framføringen din. Hvordan vil du innlede? Hva skal hoveddelen bestå av? Hvordan vil du en avslutte? Det å ha en rød tråd i et foredrag gjør at lytteren henger bedre med. En god disposisjon kan også tydeliggjøre argumentasjonen din, altså logos.

3. Eloquito: Å velge riktige og uttrykk

På hvilken måte skal du snakke? Hvilke ord skal du bruke? Hva slags stil egner seg for presentasjonen din? Kommunikasjonssituasjonen vil langt på vei avgjøre dette. Skal du snakke objektivt og saklig, eller kan du legge inn litt humor underveis? Ofte kan bruk av humor lette litt på trykket, men det egner seg ikke nødvendigvis i alle sammenhenger.

Det kan være nyttig å lese høyt gjennom manuset. Ofte kan en formulering virke kjempegod på papiret, men i det man leser den høyt, høres det rart ut. Husk at det er viktig med et presist og korrekt språk også når man snakker. Bruk av upresise ord som ”ting” eller overdreven bruk av ”ehmm” eller ”liksom” bør unngås. Husk at språket er viktig for din etos.

4. Memoria: Å huske det man skal si

Å holde en framføring uten bruk av manus er positivt. Dersom du har øvd godt gjennom det du skal si, er det fullt mulig å lære seg foredraget utenat. Noen synes det hjelper å ha noe å holde i når man skal framføre, og dersom du trenger en huskelapp, kan du lage små kort med stikkord. Ikke stå og vift med store ark. Det svekker din etos og kan virke forstyrrende på mottakerne.

Øv gjennom det du skal si minst to ganger. Stå gjerne foran speilet og se på deg selv når du snakker. Hvordan står du? Hva gjør du med armene? Smiler du? Dersom dere er to som skal framføre sammen, er det viktig at dere har diskutert hvem som skal si hva, og ikke minst - at dere har øvd gjennom hele framføringen deres.

5. Actio: Å framføre

Hvordan skal du framføre? Hva skal du ha på deg? Hvordan ønsker du å framstå? Klesdrakt kan være avgjørende for din etos, i alle fall ved et førsteinntrykk. Har man først gitt et godt førsteinntrykk, er det lettere å få mottakerne med seg videre i presentasjonen. Du kan også spille på mottakernes følelser ved å bruke patos, og det skader sjelden å smile.

I dag er det vanlig å bruke et presentasjonsverktøy når vi framfører. Det kan være PowerPoint (Microsoft), Impress (Open Office) eller KeyNote (Mac), eller du kan forsøke deg på å lage en Prezi.

Generelle tips for en god presentasjon:

  • Bruk gode og presise stikkord. Ikke bruk for lange setninger, og for all del ikke skriv alt du skal si på lysbildene.
  • Bruk din kunstneriske sans og tenk helhet når det gjelder bildevalg, tekst, skrifttype og fargebruk.
  • Vær kreativ! Forsøk å lage lysbilder med enkeltord og/eller bare bilder.
  • Bildebruk: Kan du erstatte noe tekst med bilder? Husk også å tenke gjennom hvilken funksjon bildene skal ha. Skal de forklare det du sier? Skal de utfylle det du sier? Skal de stå i kontrast til det du sier? Eller kanskje du vil spille på mottakernes følelser med bildene dine? Husk også kildebruk når det gjelder benyttelse av andres bilder. Det kan du leser mer om til slutt i denne delen.
  • Skriv korrekt! Skrivefeil er lite sjarmerende og bygger ikke opp under din etos. Be noen lese gjennom presentasjonen din før du framfører. Ofte blir man blind på egne skrivefeil.

På nettstedet Ted kan du se mange eksempler på presentasjoner. Se, lær og hent inspirasjon!