Fagstoff

Å skape egne tekster

Publisert: 08.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Harald Zwarts

Å skape egne tekster kan være å lage en reklame, skrive en tale, holde en framføring, lage en bildefortelling, skrive en fagtekst osv., altså både skriftlige, muntlige og sammensatte tekster.

Et gjennomgående prinsipp for det å skape en tekst er at du må tenke gjennom kommunikasjonssituasjonen teksten skal inngå i. Dersom du skal lage en reklame, må du tenke nøye gjennom hvem som er målgruppen for reklamen, og hvordan du på best mulig måte kan treffe mottakergruppen. Er det en reklame rettet mot barn, ungdom eller voksne?

forsamling i stor salPolitisk publikum: Annerledes mottakere enn et konsertpublikum.
Fotograf: Terje Bendiksby

 

 

publikummere foran sceneFestivalpublikum
Fotograf: Erik Schrøder

Skal du holde en tale, må du ta hensyn til hvor talen skal holdes, hva slags tale det er og hvem du skal holde talen for. Det vil være stor forskjell på å holde en personlig tale og en politisk tale. Å tenke på avsender, mottaker, ev. støy og konteksten under arbeid med en tekst gjør at du kan luke vekk misforståelser som kan oppstå, og slik formidle meldingen din på best mulig måte.

I norskfaget lærer du å skrive tekster i ulike sjangre. Sjangeren vi velger vil styre teksten, og forteller også noe om hvilke språkfunksjoner som vil være sentrale. I en tekst vil gjerne én språkfunksjon være dominerende, noe som henger sammen tekstens sjanger og hva som er målet med teksten.

Skriver vi en artikkel, er det ikke først og fremst en tekst om våre innerste tanker og følelser, men en saklig, informativ tekst der den informative språkfunksjonen står sentralt. Skriver vi derimot et blogginnlegg, kan vi uttrykke oss mer ekspressivt og bruke den emotive språkfunksjonen. I en reklame er målet å påvirke mottakeren, og da vil naturlig nok den konative funksjonen være sentral. I en og samme tekst vil som oftest finne flere språkfunksjoner, men sjangeren vil legge føringer for hvilke(n) som dominerer.

Å skape sammensatte tekster er spennende, men kan også være tidkrevende. Det å lage egen film kan ta lang tid, og det blir gjerne sagt at man bruker cirka en time på ett minutt film. Men det finnes mange andre måter å lage sammensatte tekster på enn film, og til slutt i dette kapitlet finner du en liste med tips til diverse verktøy for å lage sammensatte tekster.

Relatert innhold