Fagstoff

Skape og vurdere tekster

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Trafikk

Hver eneste dag og nesten så lenge vi er våkne, forholder vi oss til tekster.

Fra vi skrur på radioen om morgenen til vi leser videre i en roman før vi sovner, har vi vært gjennom en stor spennvidde i tekster. Sjansen er også stor for at tekstene du forholder deg til gjennom en dag, er tilpasset den du er og ikke minst den situasjonen du er i.

Vi hører på radio mens vi er i bilen, og på det tidspunktet er vi kanskje mest opptatt av siste nytt og hvorvidt det er skjedd noe i trafikken som kan ha betydning for oss.

tekstTekst  Interiørutstillingsplakat. Foto.Tekst  TekstTekst 

Artikkel om kildebruk:


Kildebruk  

 

På skolen står ny kunnskap innenfor ulike fag i fokus, og som oftest tilegner vi oss dette gjennom muntlige eller skriftlige tekster. Det kan være i form av muntlige innføringer læreren holder for deg, eller tekster i bøker og på Internett.

Når vi kommer hjem, ønsker vi kanskje en mer passiv mottakerrolle og kobler av med lettere underholdning på TV. Mange synes det å lese i en bok er en fin måte å avslutte dagen på. Vi lever oss inn i fiktive univers som kanskje umerkelig fører oss inn i drømmene...

En viktig del av dette faget består i lære seg å produsere tekster tilpasset en gitt mottaker og til en gitt situasjon. Tidligere har vi sett at vi ofte ønsker å oppnå noe med de tekstene vi leverer fra oss, og at de tekstene vi selv mottar, også gjerne har et mål.

For at en tekst skal kunne nå målet sitt på en best mulig måte, er det viktig og kanskje også avgjørende at den er tilpasset tid, sted og mottaker. Tekstens avsender bør på forhånd ha tenkt gjennom hva han eller hun ønsker å oppnå med teksten, hvem og hva som kan bidra til at dette målet blir nådd, og hvordan han best kan nå denne mottakeren. Langt på vei kan vi også vurdere tekster ut fra de samme kriteriene.

Vi har sagt at alle tekster egentlig er sammensatte tekster. Det er ytterst sjelden at vi møter på en tekst der kun én teksttype er benyttet. Det vil likevel være slik at vi finner mer av en teksttype enn en annen. Leser vi en lærebok, er det selvsagt mest skrift, men vi kan også finne bilder innimellom. Ser vi en film, er det derimot levende bilder og lyd som er de viktigste teksttypene.

Dette faget har et todelt perspektiv når det gjelder tekster. På den ene siden skal du opparbeide deg en god kompetanse i å forstå og analysere ulike typer tekster, på den andre siden skal du skape dine egne tekster. Faget har med andre ord både en teoretisk og en praktisk side. Her vil du få tips og råd når det gjelder den praktiske siden av faget.

Husk også at det er regler for kildebruk av andres tekster, enten det gjelder skrift, musikk, bilde eller film. Dette kan du lese om til slutt i denne delen som omhandler tekster. Der finner du også en oversikt med forslag til verktøy.