Video

Artskunnskap og systematikk på næringsfattig myr

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 16.09.2015

 

Mange av artene som vokser på den næringsfattige myra, har spesielle egenskaper som gjør at de klarer seg her. Blant temaene som blir omtalt, er torvmosene som flombuffer, pors i samliv med nitrogenbindende mikroorganismer, kjøttetende planter og hva som skiller siv, gress og starr fra hverandre.

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold