Video

Artsbegrep og artsbestemmelse

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 15.09.2015

 

Arten er den grunnleggende enheten i klassifikasjonssystemet. Men hva er en art? Det finnes flere ulike artsbegrep som kan brukes for å definere en art, slik som det biologiske, morfologiske og det evolusjonære artsbegrepet. I filmen blir det demonstrert hvordan bygningstrekk brukes til å artsbestemme planter ved hjelp av bestemmelsesnøkler.