Video

Introduksjon til systematikk og klassifikasjon

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 04.10.2012

Definisjon på systematikk

Systematikk i vid forstand er det vitenskapelige studiet av biologisk diversitet og det evolusjonære slektskapet mellom organismer. Dette inkluderer navnsetting, identifikasjon, beskrivelse og klassifisering av organismene i et hierarkisk klassifikasjonssystem.
Sistnevnte tilsvarer en snever definisjon av systematikk og er det samme som taksonomi.

Taksonomiske nivå

RIKE – REKKE/DIVISJON – KLASSE – ORDEN – FAMILIE – SLEKT – ART

Klassifisering av tyttebær

Klassifisering av mennesket

 • Art: Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
 • Slekt: Bærlyngslekta (Vaccinium)
 • Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)
 • Orden: Ericales
 • Klasse: Ekte tofrøbladete (Eudicots)
 • Divisjon: Dekkfrøete blomsterplanter (Angiospermae)
 • Rike: Planteriket (Plantae)
 • Art: Mennesket (Homo sapiens)
 • Slekt: Menneskeslekten (Homo)
 • Familie: Menneskeaper (Hominider)
 • Orden: Primater
 • Klasse: Pattedyr (Mammalia)
 • Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
 • Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
 • Rike: Dyreriket (Animalia)