Fagstoff

Fysisk aktivitet

Publisert: 21.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Fysisk aktivitet

Litt enkelt kan man si at fysisk aktivitet handler om å bruke kroppen sin og være i bevegelse. Fysisk aktivitet har stor betydning for helsen vår.

Barn i sklie på lekeplass. Foto.fysisk aktivitet  

Da du var elev på Vg1 helse- og oppvekstfag, jobbet du med temaet fysisk aktivitet både i programfagene og i faget kroppsøving. Dette skoleåret skal du jobbe med fagstoff knyttet til fysisk aktivitet for barn og unge.

Tre barn som hopper ned fra stein. Foto.Aktivitet  

Tenk over

  1. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om fysisk aktivitet? Diskuter kompetansemålene i klassen din.
  2. Lag et tankekart som viser hva du kan om fysisk aktivitet, før du begynner med dette emnet.
    • Sammenlign tankekartet ditt med fagstoffet fra Vg1 helse- og oppvekstfag. Er det fagstoff du trenger å repetere?
    • Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet. Hva har du lært?
  3. Hvilke tanker får du når du ser bildene på denne siden? Hvilken tilknytning har de til kompetansemålet?
 

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt