Oppgave: Repetisjon

Oppgaver distribusjon

Publisert: 24.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Distribusjon_forside

Her er oppgaver du bør besvare i forbindelse med temaet distribusjon av elektrisk energi.

1. a) Forklar hvilken rolle Statnett, Enova og Nord Pool har i det norske kraftmarkedet.

    b) Lag en skisse av Norge, og tegn inn:

  • Sentralnettet
  • Regionalnettet
  • Lokalnettet

    c) Sett opp spenningsverdiene på de respektive nettene.

    d) Hvem eier de forskjellige nettene?

2. Hva består strømregningen av (hva må vi som forbruker betale  for)?

3. Les FSE (sikkerhetsforskriften): Hvilke oppgaver og egenskaper har "leder for sikkerhet" og "leder for kobling"?

4. Ved overføring av store mengder elektrisk energi bruker vi store høyspentmaster/-linjer. Mange er kritiske til dette. Hvordan mener du vi skal klare å overføre elektrisk energi uten særlige inngrep i naturen?