Oppgave: Repetisjon

Oppgaver kraftproduksjon

Publisert: 24.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Forside Kraft

Her skal du svare på en del spørsmål i forbindelse med kraftproduksjon og alternativ energi.

 1. I dette temaet omtales NVE flere steder. Hva står NVE for, og hvilken rolle har NVE i forbindelse med kraftutbygging i Norge?
 2. Kan du gi eksempler på "naturvennlige" kraftverk?
 3. Hva menes med konsesjon?
 4. Kan du forklare hvilke deler som inngår i et vannkraftverk?
 5. Hvorfor transformeres spenningen fra et vannkraftverk opp til 300–420 kV før den overføres?
 6. Hvordan fungerer en generator?
 7. Hva er forskjellen på en fornybar og en ikke-fornybar energikilde?
 8. Med utgangspunkt i et vannkraftverk: Hvilke energiformer har vi?