Oppgave: Interaktivitet

Fotosynteselaboratorium

Publisert: 05.06.2018, Oppdatert: 14.06.2018
I denne simuleringen kan du sjekke ut hvordan temperatur, lysfarge, lysintensitet og tilgang på karbondioksid virker på fotosyntesen. Tell hvor mange bobler som kommer i løpet av 10 sekunder. Hvilken gass er det? Sett gjerne opp en tabell og sammenlign resultat ved ulike innstilinger.
Relatert innhold

Faglig