Fagstoff

Ungdom leser

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Sider i en bok

Ungdom leser på nett, de leser fagbøker, tegneserier, romaner og noveller. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye ungdom leser.

Lesing er en grunnleggende ferdighet.

Bildet viser ungdommer foran en ungdomsklubbUngdomsklubben en arena for lesing?

 

 

En dame leser en bok. Foto.Bibliotekar

 

bibilotek.fotoSkolebibilotek  

 

bildet viser en gutt og en pcÅ lese på skjerm

Les om «Grunnleggende ferdigheter» her.

Kristin Sander Viken skrev i 2005 hovedoppgave om ungdom og litteratur. Gjennom sitt arbeid fant hun blant annet følgende sammenhenger:

  • Vi vet egentlig ikke så mye om lesevanene til norske ungdommer.
  • Jentene i hennes undersøkelser leser mer enn gutter (slik er det også i andre undersøkelser).
  • Jo mer tid gutter bruker på dataspill, jo mer leser de også på fritida.
  • Ungdom foretrekker ungdomsbøker som inneholder action, krim, spenning, kjærlighet og forelskelse.
  • Skoler som setter av tid til lesing på skolen, har flere lesende elever, og elevene er mer positive til leseaktiviteter.
  • Skoler som har et godt skolebibliotek, og som setter av tid til å bruke det, har elever som låner bøker der.
  • Mange av elevene i undersøkelsen sier at de sjelden får hjelp av lærer eller bibliotekar når de skal finne bøker.1

Språkutvikling 14–18 år 

Som barne- og ungdomsarbeider er du et forbilde for ungdom. Å lese ei bok i pausen eller fortelle om ei god bok du har lest, kan være det lille som skal til for at en ungdom låner ei bok.

Også ungdommer liker å bli lest for. Å sette av tid til høytlesing i miljøer der ungdommer oppholder seg, kan bli overraskende godt mottatt dersom du er heldig med valget av bok.

Noen ungdommer kvier seg for å lese høyt, og det bør du respektere. Dersom dette kommer av at de har lesevansker, bør du fortelle dem om lydbøker.

Ungdom trenger det samme mangfoldet av bøker å velge mellom som barn i andre aldersgrupper.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold