Fagstoff

Lesing i barnehagen

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Sider i en bok

I barnehagen har du mange muligheter til å gjøre barn kjent med bøker. Det tar mange år å lære seg å lese, og barna trenger voksne som er gode forbilder også på dette området.

Så ofte som mulig bør barn få mulighet til å være med og bestemme hvilken bok som skal leses.


I perioder kan du oppleve at barnet ønsker at du skal lese den samme boka på nytt og på nytt. Barnet kjenner etter hvert innholdet i boken godt og retter deg om du hopper over noe.bildet viser en gutt som ser i en bokPå bokjakt

Under tittelen «Hvorfor lese for barn» tok vi for oss de føringene Rammeplanen for barnehagen legger for lesing i barnehagen. For å følge dem må du planlegge hvilke bøker du skal lese for barna, og da må du ha kunnskaper om barns utvikling og noe kunnskap om bøker.

Du bør også gi rom for tilfeldige bøker som barna har med seg  hjemmefra, eller som de finner på biblioteket eller bokbussen.

Tilgjengelighet og oversikt
Det er viktig at bøkene vi tilbyr barna, er tilgjengelige. Det skal blant annet være lett for dem å finne de bøkene de er på jakt etter. Under lister vi opp noen prinsipper vi kan arbeide etter for å gjøre bøker lett tilgjengelige for barn og unge – slik at de opplever at bøker er viktige:

  • gi bøkene en oversiktlig plassering
  • gi bøkene en systematisk plassering
  • gi bøkene en tilgjengelig plassering
  • skift ut bøkene etter tema i planer  

 

Lesekroken – fred til å lese selv, eller til å bli lest for
Å lese krever konsentrasjon – det vil si fred og ro til

  • å lytte
  • lese
  • se på bilder
  • fabulere – la tankene flyte
  • samtale

uten unødige avbrytelser.
(Knut-Geir Liaaen)

Av og til får barnehagebarna bøker i gave. Det er ofte bøker som handler om tema som vurderes som viktig i samfunnet. Her er et eksempel på ei slik bok: 

 

Oppgaver