Fagstoff

Litteratur

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Sider i en bok

Vi kan bruke bøker som inspirasjonskilde til mange aktiviteter i barnehage og skole. Det kan være ulike aktiviteter som for eksempel dans, sang og drama. Vi kan også ha stor nytte av bøker når vi jobber med ulike tema. Ved hjelp av bøkene kan vi utvikle fantasien og kreativiteten, og de kan gi ro og spenning.
Når du skal jobbe med barn og unge, bør du velge bøker bevisst.

bildet viser de norske loverLovbok

Du har sikkert lest eller hørt andre lese en rekke ulike bøker, og har sikkert en oppfatning av hva du mener er ei god bok. Likevel må du være kritisk når du skal bruke bøker i det pedagogiske arbeidet.

en voksen og masse barn som sitter i ring rundtÅ samles om en god bok

bildet viser en gutt som går på en trapp av bøkerOvergang

Dersom du selv eller barnet har lese- og skrivevansker, er det viktig å vite at det finnes mange lydbøker. De kan dere blant annet låne på biblioteket.

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med litteratur?
  2. Lag et tankekart over det du kan om litteratur fra før. Ta fram tankekartet mot slutten av skoleåret og se om du har lært noe.
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til å skrive en tekst om litteratur.