Fagstoff

Ansikt, ære og skam

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 28.07.2017
Syklister og forurensning

I mange kulturer, og særlig i Kina og Japan, er tap av ansikt svært alvorlig. Ansikt må i denne sammenheng ikke forstås bokstavelig, det dreier seg om ære, anseelse eller sosialt omdømme.

kinesisk operamaske i forskjellige fargerFor å ikke miste ansikt lønner det seg å være flink til å ta på seg de riktige maskene. 

Tap av ansikt kan inntreffe ved offentlig irettesettelse, dersom en medarbeider insisterer på å rette en feil, ved åpen konfrontasjon, ved at overordnede blir satt i en pinlig situasjon, eller ved latterliggjøring - for eksempel vitsing på andres bekostning.

En kinesisk-amerikansk forsker har påpekt at i flere østlige kulturtradisjoner er det ikke bare ens eget ansikt/omdømme som skal bevares - self-face. Ofte er det minst like viktig å være opptatt av den andres ansikt - other-face (1).

Eksempel
På en norsk folkehøgskole var det to elever fra Thailand i en klasse. De hadde lært godt norsk og pratet lett med andre medelever. Men lærerne klaget over at de var passive i timen. Da saken ble undersøkt nærmere, kom det frem at i Thailand var det ikke vanlig å stille vanskelige spørsmål til læreren, for hvis læreren ikke kunne svare, ville læreren miste ansikt foran hele klassen. Det ville være så alvorlig at elevene tidde heller stille. Hvor mange norske elever har tenkt på det når de stiller spørsmål til læreren?

Ting-Toomey hevder også at enda viktigere enn å bevare eget eller den andres ansikt er det å bevare familiens ansikt. Foreldre kan formane barna til å bevare kollektivets eller familiens omdømme. Det veloppdragne barn skal lære å lytte, men må ikke svare sine foreldre eller eldre foresatte. Harmonien må fremfor alt bevares.

I Kina og Japan er frykten for å tape ansikt, og dermed sin selvrespekt, så sterk at mange vil gjøre hva de kan for å unngå skammen. Ritualer og korrekte omgangsformer blir da viktige for å holde relasjonene innenfor godtatte normer. Å gjøre feil, å dumme seg ut, eller å bli latterliggjort, må for all del unngås. Særlig gjelder det å vise eldre og autoritetspersoner ære. Harmoni og balanse er viktige stikkord for det mellommenneskelige forholdet.

Muslimsk kvinne. Foto.Å følge samfunnets regler og normer kan være med å forhindre at familien og du selv mister ære. 

«Å miste ansikt» henger nøye sammen med begreper som skam og ære. Skam og ære regulerer fellesskap og samliv i tette samfunn der menneskene lever nær hverandre uten muligheter til å flytte unna. Menneskene må forholde seg til gruppen og får sin status og verdi innenfor denne sammenhengen. Anerkjennelse fra andre blir dermed viktig og viser hvilken plass den enkelte har i gruppen.

Ære er den anerkjennelse som en person blir tillagt, ikke bare av seg selv, men også av samfunnet for øvrig. En araber vil vokte sin families ære, verdighet og rykte, og legger vekt på å opptre på en slik måte at andre får et godt inntrykk av ham. Spesielt er han opptatt av at kvinnene i hans familie beskyttes og bevarer sin ærbarhet. Derfor kan de ikke gå ut uten i følge med mannlige familiemedlemmer.

Skam er å miste ære, det er «å tape ansikt», å bli utsatt for fellesskapets spott. En person uten skamfølelse er en respektløs, nærmest pervers person som åpenbart bryter samfunnets normer.

En jente som er ulydig mot sin far, for eksempel når det gjelder hvem hun vil gifte seg med, viser ikke respekt eller ærefrykt, men utsetter familien for skam. Indirekte viser hun også alle andre at familiefaren er en mann som ingen trenger å respektere. Da kan det bli viktig for faren å vise at datteren tok feil. Har hun krenket familiens ære, vil mange mene at hun fortjener straff og - i enkelte tilfeller skjer mishandling og æresdrap.

Æresdrap er ikke bare noe som rammer kvinner fra minoriteter. «Siden årtusenskiftet og til 2009 er 81 kvinner drept av sine menn i Norge. Når det er hvite, heterofile norske menn det gjelder, så kalles drapene gjerne en ‘familietragedie', dersom de har minoritetsbakgrunn kalles det ‘æresdrap'. Bidrar begrepene til å tildekke at lite blir gjort med noe som er et alvorlig samfunnsproblem?» (2)

 

Les mer

Hvem dreper kvinner i Norge? Se på Aftenpostens oversikt fra 2009 Kvinnedrap i Norge 

 

Om tap av ansikt  Kwintessential   Scroll ned til Kina (China) i den alfabetiske listen.

Oppgave

Spørsmål til samtale - Æresdrap