Fagstoff

Teoriene sett i forhold til kommunikasjonsmodellen

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Som nevnt kan de ulike teoriene plasseres i forhold til kommunikasjonsmodellen som vi har brukt tidligere. Nedenfor har vi satt dette opp i et skjema. I tillegg kan du se hva som er hovedmålet for teoriene, og hvilke spørsmål som er særlig viktige i arbeidet med å nå dette målet. Bruk modellen til å svare på oppgaven.

 

Teori     

Fokus i kommunikasjonsmodellen
Mål og sentrale spørsmål

Nyhistorisme

Konteksten

Bruke teksten til å få kunnskap om tiden den er skrevet i.

 

- Hvilke andre tekster viser teksten til?

 

- Hva er innholdet i disse andre tekstene?

 

- Sier teksten noe om kvinnesyn, rettssystem, politikk og liknende?

Historisk-biografisk metode

Avsenderen

Bruke opplysninger om forfatteren til å kunne forstå teksten bedre

 

- Hva vet vi om forfatteren?

 

- Hva preget forfatteren i den tiden han/hun skrev verket?

 

- Hvorledes plasserer verket seg i forhold til det andre han/hun har skrevet?


Nykritikk

Teksten

Peke på hva som gjør litteratur til litteratur, og hva som skiller god litteratur fra dårlig litteratur

 

- Hva gjør litteratur til litteratur?

 

- Hva er det som bryter med hverdagsspråket i denne teksten?

 

 

Selv om de ulike teoriene langt på vei utelukker andre tilnærminger, kan en ensporet lesing føre til at vi mister en del av verdien i verket. Ulike lesemåter gir oss ulike opplevelser og ulik kunnskap om og av det vi leser, og ofte er en kombinasjon av ulike lesemåter den beste arbeidsmåten når vi skal arbeide med skjønnlitterære tekster.