Fagstoff

Nykritikken

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst

Her skal vi se på en teori som avfeier og i alle fall ikke interesserer seg for koplingen mellom tekst og kontekst, nemlig nykritikken.

På mange måter representerer nykritikken en motsetning til både diskursanalysen og til nyhistorisme og historisk-biografisk metode. Faktisk er hele kontekstbegrepet et ikke-tema innenfor dette feltet i litteraturforskningen.

I stedet er nykritikken opptatt av å lese teksten som et selvstendig og rent språklig produkt.