Fagstoff

Historisk-biografisk metode

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Jens Bjørneboe

En bedre kjent og også noe mer moderat innfallsvinkel til forholdet mellom litteratur og historie, er den historisk-biografiske metoden. Innenfor denne teorien begrenser en konteksten til avsenderen – altså forfatteren av verket.

I denne tradisjonen leser vi verket som et uttrykk for og et resultat av dikteren sitt eget liv og de meningene denne måtte ha. Det er ofte naturlig og kanskje også uunngåelig å se koplingen mellom forfatterliv og forfatterens samtid.

forfatteren Inger Hagerup som gammelInger Hagerup 

 

Halldis Moren Vesaas som gammelHalldis Moren Vesaas  

Om vi for eksempel leser lyrikk av Inger Hagerup og Halldis Moren Vesaas, kan vi ofte se paralleller mellom liv og livsfaser (kjærlighet og ekteskap), viktige hendinger i samfunnet i deres egen samtid (krig) og de tekstene de skrev. Dette kan vi for eksempel se i tekstene "Ord over grind"knyttet til kjærligheten og "Aust-Vågøy" knyttet til 2. verdenskrig.

Det finnes flere varianter av den historisk-biografiske metoden, og vi kan skille mellom to hovedretninger:

1) Fokus på forfatterdelen av avsenderen. I en slik tilnærming er en mest opptatt av hva som særmerker avsenderen som forfatter – hvilke andre forfattere er han påvirket av, hvilke sjangrer skriver han innenfor, hvilken tematikk opptar ham, hvorledes utvikler forfatterskapet seg.

2) Fokus på biografien til avsenderen. I en slik tilnærming ser en på alle sidene ved livet til forfatteren – alt ifra oppvekst, foreldre, skolegang, familie, religiøst og politisk ståsted.

Det er delte meninger om hvor gyldig og relevant den historisk-biografiske metoden egentlig er. Ofte kan vi fjerne oss langt fra det vi opprinnelig startet med – nemlig litteraturen og språket i denne. Andre ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva i forfatterlivet som faktisk er av interesse i forhold til tekstene vi leser. Likevel ser vi at metoden står nokså sterkt fremdeles, blant annet i norske skolebøker.

Denne metoden har også en sterk tradisjon i norskundervisningen i Norge. Gjennom fokus på anekdoter og fortellinger om forfatternes liv, er målet at vi skal bli kjent med personene bak teksten, og på den måten kanskje også forstå selve teksten bedre.

Tore Rem blar i arkiverTore Rem har skrevet en trebinds biografi om forfatteren Jens Bjørneboe (2009/2010). Bøkene har fått kritikk for å fokusere for mye på Bjørneboes personlige problemer. 

Relatert innhold

Yrkesrelevant stoff for