Fagstoff

Konvensjoner

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Basketball

Å studere kulturkonteksten handler i stor grad om å undersøke hvilke konvensjoner – altså hvilke spilleregler som gjelder for kommunikasjonen, og konvensjoner for språkbruk finner vi innenfor mange områder – skole, media, helsevesen, servicenæringen.... ______________________________________________________________________________

Felles for slike områder er at de ”krever” at deltakerne i kommunikasjonssituasjonen kjenner til og holder seg til de etablerte rollene som gjelder. På samme måte som en del aviser holder seg til ideologiske konvensjoner, holder vi oss også til konvensjoner når elev og lærer møtes i klasserommet. Både elevrollen og lærerrollen legger føringer for oss når vi skal kommunisere, og vi tar det som selvsagt at disse rollene blir fulgt.

Det verdensbildet vi er flasket opp på, oppfatter vi som regel som en selvsagt sak – og dersom vi vil overbevise andre om at dette verdensbildet er det rette, må vi også legge tankene våre fram slik at det framstår som selvsagt for alle. Diskursanalyse handler i stor grad om å peke på det i teksten som blir framstilt som nettopp er selvsagt for noen, men som kanskje ikke er det sett ifra et annet kulturelt ståsted.