Fagstoff

Situasjon og rolle

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Teater

I gjennomgangen av retorikken så vi blant annet på det vi kaller kairos, som altså betegner hvorledes situasjonen i tid og sted kan brukes til talerens fordel. Situasjonskonteksten svarer til dette på den måten at vi også her ser på hvorledes omstendighetene rundt teksten er utnyttet, eller hvorledes de styrer og påvirker teksten.

Når vi snakker med vennene våre om hvorledes skoledagen har vært, vil trolig den aktuelle konkrete situasjonen påvirke både hva som blir sagt og hvorledes vi sier det, altså hvorledes vi ordlegger oss. Har vi en samtale om samme emnet med våre besteforeldre, vil vi trolig endre litt på både hva og hvorledes. Dette har å gjøre med hvilke roller vi spiller i de ulike situasjonene – er vi den personlige og fortrolige kameraten, eller er vi det høflige barnebarnet?

Situasjonskonteksten viser altså til de umiddelbare omgivelsene til teksten, og til den konkrete sammenhengen den står i. Det gjelder både den situasjonen teksten blir produsert innenfor, og den situasjonen teksten blir lest innenfor.