Fagstoff

Situasjonskontekst

Publisert: 09.12.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Går vi i et hakk oppover i de kontekstuelle lagene, kommer vi til situasjonskonteksten. Som navnet tilsier, er vi på dette stadiet i analysen mer opptatt av situasjonen i tid og rom. Men også mediet er interessant i denne sammenhengen

Relatert innhold