Fagstoff

Mediet

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Handsfree

Også mediet som er brukt kan fungere på denne måten. Alt etter hvilken mottakergruppe og emne det er snakk om, kan en tenke seg at disse favoriserer visse medier, eller at saken rett og slett egner seg bedre for noen medier enn for andre. _______________________________________________________________________________

Men også innenfor ett medium kan vi finne store forskjeller. Et tydelig eksempel på dette er de tre hovedkanalene i NRK radio: P1, P2 og P3.

Oppgave

"Mediet"

Valg av medium vil også til en viss grad styre måten vi kan legge saken fram på. Som vi har sett i kapitlet om ulike teksttyper, har ulike tekster ulike fortrinn og ulemper, og det samme gjelder ulike medium.

Rammebetingelser Samtale Telefon Chat Brev Radio Bok
Kan deltakerne se hverandre? Ja Nei Nei Nei Nei Nei
Kan deltakerne høre hverandre? Ja Ja Nei Nei Nei Nei
Er språkbruken spontan? Ja Ja Ja Nei Ja/Nei Nei
Er signalene flyktige? Ja Ja Nei Nei Ja Nei
Kan deltakerne bytte på å føre ordet? Ja Ja Ja Ja Nei Nei
Er det en privat senderinstans? Ja Ja Ja Ja/Nei Nei Ja
Er adressaten individuell? Ja Ja Ja Ja/Nei Nei Nei

(1)

Oppgaver