Fagstoff

Sjanger

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Katten med støvlene

Også sjanger er en viktig del av tekstanalysen vår. Som vi har sett tidligere, er sjangrer ulike normsett som gjelder for ulike tekster. Både som mottaker og avsender av en tekst, må vi som regel holde oss til slike normer for at teksten vår skal bli ”godtatt”, og for at vi skal kunne forstå den helt ut.

______________________________________________________________________________

Vi må for eksempel være klar over at ironi er et sjangertrekk ved kåseri, og for å forstå budskap i en slik tekst, må vi også være innstilt på den ironiske undertonen. I en fagartikkel derimot, vil ironi fungere svært dårlig.

Langt på vei har ulike diskurser ”sine” sjangrer. Vi kan for eksempel si at nyhetssendingene på tv er en egen diskurs med en egen sjanger: Oppleseren skal sitte ved en pult, han skal ha formelle, pene klær og være nøkterne og formelle i opplesningsstilen, og språket skal helst være skriftnært (altså nær opp til enten bokmål eller nynorsk). Disse sjangertrekkene oppfatter vi som seriøse, og de er med på understreke alvoret eller vektleggingen av sannhet og objektivitet i det som blir lagt fram.

På samme måte kan vi se at ulike grupper har sine diskurser med egne sjangrer. Ulike aldersgrupper, grupper i ulike faser i livet og ulike interessegrupper kan være eksempel på dette.

I vår tid ser vi likevel at mange langt på vei holder seg til flere parallelle diskurser og gjør bruk av ulike sjangrer når de kommuniserer.

Oppgaver