Fagstoff

Tekstanalyse

Publisert: 09.12.2010

Tekstanalyse kjenner du trolig til fra andre sammenhenger, for eksempel i norskfaget. I denne sammenhengen skal vi ikke foreta en uttømmende tekstanalyse, men i stedet konsentrere oss om noen sider ved teksten som kan være relevant i forhold til diskursanalysen ellers. Husk at diskursanalysen har som formål å gjøre greie for de ideologiene, normene og kulturelle føringene som ligger til grunn for teksten. Dette bør tekstanalysen også fokusere på.

Relatert innhold

Generelt