Oppgave: Drøfte

Kampen om Joulene – forbruksvalg og energibruk

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 09.10.2013
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Illusian Il-76 fraktfly


Undervisningsopplegget i naturfag til Kampen om Joulene er delt inn i tre temaer: matavfall, bærekraftig utvikling, forbruksvalg og energibruk. Undervisningsopplegget går totalt over cirka 6 timer, inkludert visning av filmen Kampen om joulene, relevant bakgrunnsstoff og fyldige oppgaver.

Oppgave 6 Datomerking

Tidsbruk: 0,5–1 skoletime
Matvarer har to ulike datomerkinger: "Best før" og "Siste forbruksdag". Finn ulike varer med de to merkingene. Finn ut hva som er forskjellen på de to ulike datostemplingene.

Kan vi spise matvarer etter at de har gått ut på dato? Diskuter om datomerkingen kan føre til at vi kaster mer mat enn nødvendig. Se gjerne NRKs innslag om datomerking (se lenker).

Oppgave 7 Energikjeden

Tidsbruk: 0,5–1 skoletime
I filmen vises hvor mye energi som blir brukt før fiskepinnene havner på middagstallerkenen til Kari Thorsen:

 • Yngelen spiser og vokser seg stor.
 • Tråleren fisker opp fisken.
 • Et lasteskip frakter fisken til Kina.
 • En fabrikk i Kina moser, maler og former fisken.
 • Fisken blir emballert og pakket.
 • Et lasteskip frakter fiskepinnene til Norge.
 • En lastebil kjører fiskepinnene til butikken.
 • Kari kjører til butikken og kjøper fiskepinnene.
 • Kari steker fiskepinnene.

 

Energi måles i joule (J). De fire fiskepinnene har et energiinnhold på 1 098 000 J eller 1098 kilojoule (kJ).

 1. Har noe av energien i de ulike stadiene blitt overført til fiskepinnene?
 2. Hva slags energikilder blir brukt i de ulike stadiene i prosessen?
 3. Har energibruken i de ulike stadiene noen miljøkonsekvenser, i så fall hvilke?

 

La oss tenke oss at fiskepinnene ikke blir spist likevel og havner i søpla. Hvor blir det av energien i fiskepinnene da? Hva om de komposteres, havner i et biogassanlegg, brennes eller deponeres?

Relatert innhold