Oppgave: Drøfte

Kampen om Joulene – matavfall

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 09.10.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Husholdningsavfall


Undervisningsopplegget i naturfag til Kampen om Joulene er delt inn i tre temaer: matavfall, bærekraftig utvikling, forbruksvalg og energibruk. Undervisningsopplegget går totalt over cirka 6 timer, inkludert visning av filmen Kampen om joulene, relevant bakgrunnsstoff og fyldige oppgaver.

Veiledning til oppgavene

Det forutsettes ikke at stoffet skal gjennomgås på forhånd, men at elevene skal finne svarene selv. Oppgave 1 viser direkte til filmen, svarene på oppgavene 2 og 3 skal elevene finne på Internett. Det er ikke tenkt at elevene skal skrive så utdypende om hvert spørsmål, men heller søke etter konkrete svar på nettet.
Det er en fordel at læreren er trygg på svarene og har sjekket de foreslåtte lenkene i oppgave 1–4 før timen, så elevene lett kan veiledes når de søker etter svarene. Tidsbruk er beregnet til én dobbeltime. Klassen deles i grupper og arbeider med to av oppgavene. Svarene presenteres for resten av klassen.

Oppgave 1 Må vi redusere matavfallet?

I filmen vises to ulike måter som matavfallet blir behandlet på:

  1. Man kan la det råtne og bli til biogass (som består av metan, CO2 og nitrogen). Denne biogassen kan brukes til å lage strøm eller drivstoff.
  2. Det kan komposteres og bli til ren jord (i løpet av to uker i avanserte komposteringstanker).

 

Dette høres jo veldig miljøvennlig og bra ut. Likevel konkluderes det i filmen med at det er lurt å redusere mengden matavfall. Hvorfor?

Oppgave 2 Matavfall som miljøproblem

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere organisk avfall (det vil si matavfall og annet lett nedbrytbart avfall). Å deponere avfall betyr å legge det på en avfallsplass og la det ligge der. Hvorfor ble dette forbudet innført? Finn ut bakgrunnen for forbudet.
For mer informasjon: se lenker.
Hva er forskjellen på å deponere organisk avfall og å kompostere det? Hvorfor er det miljøskadelig å deponere det og miljøvennlig å kompostere det?

Oppgave 3 Brenning av matavfall

I en del kommuner sorteres ikke matavfallet ut, men brennes i stedet sammen med restavfallet. Da blir varmen som produseres, brukt til å varme opp vann som kan skaffe store områder fjernvarme. Varmen kan også brukes til å produsere strøm eller i industriprosesser.

  1. Hvilke miljøproblemer kan skapes når mat brennes?
  2. Hvilke positive miljøeffekter kan brenning ha?

 

Oppgave 4 Hva skjer med matavfallet i din kommune?

I oppgave 1, 2 og 3 nevnes ulike måter å behandle matavfallet på. Finn ut hva som gjøres med matavfallet der du bor! Sorteres det, eller kastes det sammen med restavfallet? Hva skjer med avfallet etter at det er hentet hjemme hos deg? Lær mer på sortere.no og din kommunes hjemmesider.

Relatert innhold