Fagstoff

Stemmeretten

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 14.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

valgbåser ved valg. Foto.

Kommer du til å bruke stemmeretten din når du blir 18 år? Bare halvparten av førstegangsvelgerne bruker den, og valgdeltakelsen har vært synkende de siste 30 årene.

Vi har et representativt demokratiRepresentativt demokrati er en demokratisk styreform der de som skal ta politiske beslutninger, er valgt av folket. Representativt demokrati kalles ofte også for indirekte demokrati.. Det vil si at vi velger representanter som styrer på vegne av oss. Annethvert år har du mulighet til å bruke stemmeretten din. Det er stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg og sametingsvalg hvert fjerde år.

For å stemme må du fylle 18 år i løpet av valgåret og stå i manntallet. Ved stortingsvalg må du være norsk statsborger. Ved kommune- og fylkestingsvalg kan nordiske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av året, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni samme år, stemme.

Innvandrere fra land utenfor Norden, og som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, kan også stemme, selv om de ikke er norske statsborgere.

Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter.

 

1814: begrenset stemmerett for menn over 25 år

1898: allmenn stemmerett for menn

1907: begrenset stemmerett for kvinner fra borgerskapet

1910: allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg

1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg

1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år

1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år

1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år

1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år

2011: Forsøksordning i 20 kommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg

 
Oppgaver
Relatert innhold