Fagstoff

Sosialisering

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Barndom

Som individ sosialiseres vi inn i det samfunnet vi lever i. Først starter primærsosialiseringen, etter hvert overtar sekundærsosialisering innenfor barnehage, skole og arbeidsplass. I dagens informasjonssamfunn spiller gjerne trendsettere en større rolle i identifiseringen for unge og voksne mennesker.

Ungdommer fra forskjellige kulturer på fotballkamp. Foto.Venner er viktig i sosialiseringen  

 

 

bildet viser en familie som ser på tvFamilie

Kjønn, alder, kultur og sosial status påvirker deg som individ, og bidrar til å forme din identitet. Men hvordan møter du som individ samfunnet som omgir deg? Og hvordan forholder samfunnet seg til deg som et unikt individ? Du har som individ frihet til å forme samfunnet du er en del av, men også et ansvar som medlem av samfunnet.

Et nyfødt barn møter verden for første gang med stort behov for trygghet og omsorg, men må tidlig lære seg å forholde seg til andre familiemedlemmer. Utviklingen av evnen til å kommunisere gjennom språk og forståelsen av rett og galt inngår i primærsosialiseringen, som foregår i familien. Den begynner i løpet av det første leveåret, samtidig med innlæring av grunnleggende motoriske ferdigheter og bevegelse.

De fleste barn i dag har gått i barnhage. Dette er en ny arena for et barn, som nå må forholde seg til andre barn på samme alder og andre voksne enn foreldrene. Sekundærsosialiseringen foregår i ditt møte med samfunnet utenfor familien, gjennom barnehage, skolegang, venner og arbeid. Kanskje må man forholde seg til nye verdier og oppdage verden på nytt?

Hvilken innvirking foreldre og skole har for sosialiseringsprosessen for dagens ungdom, er i dag mer tvetydig. Mange unge (og voksne) sammenligner seg med mennesker de trolig aldri har møtt, eller noen gang kommer til å møte. De speiler identiteten sin i idoler og idealer i mediene, med ønske om å være som dagens trendsettere.

Utfordringer til deg

 

 

Relatert innhold

Dekker delvis

Generelt