Fagstoff

Hvordan lage tankekart?

Publisert: 09.11.2010

Lenker

 

 

 

 

Video

Film Se "Maximise the Power of Your Brain"
(vises i større vindu)
Maximise the Power of Your Brain
Opphavsmann: iMindMap
How to Mind Map - MyThoughts for Mac
Det letteste er å bruke en penn og et stort stykke papir når du skal lage et tankekart, men det finnes også programvare som kan hjelpe deg med å lage tankekart på datamaskinen.

 

Når du skal lage et tankekart, begynner du med å skrive et sentralt nøkkelord midt på et ark. Så tegner du greiner ut fra ordet med assosiasjoner og koblinger til nøkkelordet i midten. Disse greinene kan så få nye greiner med assosiasjoner og koblinger. Slik fortsetter du.

Tony Buzan anbefaler at du aldri har mer enn ett ord på hver grein. Slik kan hjernen assosiere mest mulig fritt både når du lager tankekartet, og når du senere skal se på det. Han oppfordrer også til å bruke tegninger i stedet for ord der det lar seg gjøre.

En veiledning

  • Legg arket på siden (liggende).
  • Tegn et bilde eller skriv et nøkkelord på midten av arket.
  • Tegn tykke, krokete greiner ut fra bildet eller nøkkelordet. Bruk forskjellige farger på greinene.
  • Skriv ett ord på hver grein.
  • Tegn tynnere greiner ut fra enden på de tykke i samme farge som de tykke.
  • Skriv nye ord på de tynne greinene. Dette er nivået under.
  • Fortsett med flere nivåer på stadig tynnere greiner. Bruk samme farge.
  • Erstatt ord med tegninger hvis det er mulig. Eller bruk både ord og tegninger.
  • Skriv ned alle tanker og ideer som kommer fram, selv om du synes de ikke passer inn.
  • Tegn piler mellom greiner som du mener henger sammen på en eller annen måte.

 

Tankekart er et registrert varemerke som tilhører Buzan Organization. Tony Buzan mener at et godt tankekart skal vise hvor viktig hvert enkelt punkt er, og hvordan hvert punkt er knyttet til de andre punktene.