Fagstoff

Den retoriske situasjonen

Publisert: 26.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017

I denne gjennomgangen har vi sett på utarbeidingen av en retorisk tekst og på de viktigste appellformene.

En viktig side ved retorikken som vi skal nevne her til slutt, handler om å tilpasse talen til situasjonen, eller sagt mer presist: Noen situasjoner legger sterke føringer for at noe skal sies, for hvem som skal si det og for hva som skal sies. På fagspråket kaller vi denne situasjonen for kairos, som vi kan oversette med ”det rette tidspunktet”.

Ved å benytte seg av de mulighetene som ligger i den aktuelle situasjonen, kan virkningen av den retoriske teksten forsterkes.

Eksemplet med George Bush kan tjene som eksempel her. I den situasjonen USA var på dette tidspunktet (altså rett etter angrepene) var det helt nødvendig at noe måtte sies – både for å informere og for å trøste. Vi kan også si at det var naturlig at det var presidenten som øverste leder som kom med disse ordene. I tillegg til å informere og trøste, kan vi også si at situasjonen gjorde det mulig for Bush å mane til kamp og samle støtte til et kommende motangrep og en invasjon av Afghanistan.

Bush grep med andre ord den retoriske situasjonen, og utnyttet de mulighetene som lå i denne.

gjerde med bilder av prinsesse DianaFolk minnes fortsatt Prinsesse Diana, selv flere år etter hennes død. 

Da prinsesse Diana omkom i en bilulykke i 1997, forventet mange at dronning Elisabeth skulle uttale seg og uttrykke sorg på vegne av kongehuset. Det skjedde aldri, og hun utnyttet slik sett ikke situasjonen slik hun kanskje burde ha gjort.

Den som derimot sa noe, var broren til Diana, og han utnyttet slik sett situasjonen til fulle. Den retoriske situasjonen hadde da sitt utgangspunkt i at dronningen ikke sa noe. Ved å holde en tale under begravelsen, fikk broren både uttrykt sorg over tapet av søsteren, og også indirekte rettet kritikk mot henne som aldri sa noe – nemlig dronningen…

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt