Fagstoff

Etos

Publisert: 26.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Når en tekst spiller på kvaliteter som troverdighet, integritet, faglig kompetanse og moral hos avsender, sier vi at etos står sterkt i teksten.

I politiske og faglige spørsmål er etos ofte særlig viktig. Når vi stemmer på et politisk parti ved stortingsvalgene, stemmer vi ofte også på en statsministerkandidat. For denne er det viktig å stå fram med god etos og også prøve å formidle god etos i debatter under valgkampen. En statsministerkandidat som ikke framstår som troverdig og som et godt menneske, vil trolig sanke få stemmer ved valget. Derfor er det ofte avgjørende at han eller hun på alle måter greier å vise velgerne at han er et godt menneske.

Vi kan trekke fram fire egenskaper som særlig er med på å styrke troverdigheten til den som taler:

1) Forstandighet: Framstår taleren som klok, kunnskapsrik og erfaren? I mange spørsmål vil det være avgjørande at den som uttaler seg faktisk har greie på det vedkommende snakker om. Utdanning og erfaring innenfor det aktuelle saksområdet vil som regel alltid være en fordel.

2) Dyd: Framstår taleren som et menneske med gode verdier og høy moral? Særlig i etiske og moralske spørsmål er det viktig at den som uttaler seg selv framstår som et godt menneske. Som mottakere forventer vi at det er samsvar mellom liv og lære.

3) Velvilje: Viser taleren respekt og velvilje overfor tilhørerne? Talere som ikke viser interesse for tilhøreren, mister som regel fort publikumet sitt. Evnen til å ikke bare snakke, men også lytte og å ta til seg kritikk og tilbakemeldinger blir oppfattet som en positiv egenskap, og gjør at taleren framstår som sympatisk.

4) Autentisitet: Framstår taleren som ekte og troverdig, og som den samme personen hele tiden? Dersom vi skal ta imot råd eller la oss overtale av noen, vil vi gjerne vite hva slags menneske vi har med å gjøre. Det skjer best dersom taleren er seg selv og ikke minst er ekte hele tiden. Rollespillet blir som regel raskt avdekket, og personer som spiller ulike roller i ulike situasjoner framstår som et lite egnet ankerfeste for meningene våre.

 

Oppgave

Etos

Oppgaver

Generelt