Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider i en ungdomsklubb

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Anne er barne- og ungdomsarbeider i en ungdomsklubb. I disse filmklippene sier hun litt om jobben sin, hvorfor hun har valgt den, og hva hun gjør sammen med ungdommene. Se filmene om Anne og gjør oppgavene nederst på sida.

Anne - egenskaper
Opphavsmann: Fagforbundet

Anne liker å holde på med formingsaktiviteter.

Anne og ungdommene må handle mat.

Hvorfor har Anne blitt barne- og ungdomsarbeider?

Anne - forming
Opphavsmann: Fagforbundet
  

Anne - handling
Opphavsmann: Fagforbundet
 

Anne - hvorfor?
Opphavsmann: Fagforbundet
 

Anne lager mat sammen med ungdommene på klubben.

Anne og de andre voksne i klubben har møte.

 

Ungdommene prater om mye rart når de er sammen.

 

Anne - matlaging
Opphavsmann: Fagforbundet
 

Anne - møte
Opphavsmann: Fagforbundet
 

Anne - prating
Opphavsmann: Fagforbundet
  

  1. Hvilke egenskaper mener du er viktig å ha i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider?
  2. Hvilke aktiviteter er fine å gjøre sammen med ungdommer?
  3. Hvorfor tar Anne med seg ungdommer fra klubben når hun handler?
  4. Hva sier Anne om hvorfor hun vil jobbe med ungdom? Diskuter det i klassen.
  5. Hvordan planlegger de voksne klubbkveldene?
 

Oppgaver