Fagstoff

Memoria - innøving

Publisert: 27.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Øve

Memoriafasen er som sagt ikke like aktuell i dag som han var på Aristoteles’ tid, og denne fasen er heller ikke like aktuell i skriftlige og sammensatte tekster som den er i forbindelse med muntlige tekster. Men i og med at dette handler om å huske talen til framføringen, er det gjerne noe du har bruk for når du skal holde en muntlig presentasjon eller et foredrag.

Det er vanlig å støtte seg til et manus i slike situasjoner – det kan hjelpe oss til å gjøre presentasjonen tydelig og strukturert. Likevel bør vi ikke være fullstendig låst til manuset vårt – da mister vi raskt kontakt med publikum, som på sin side fort mister interessen for det vi snakker om. Poenget med å kunne lage et tydelig manuskript med de viktigste stikkordene og hovedstrukturen i presentasjonen og i tillegg kunne bruke dette fritt, er nok det som fortsatt gjør memoriafasen aktuell.

Stordalen øver før foredraget  

Relatert innhold

Generelt