Fagstoff

Eloqutio - stil og sjanger

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Jan Erik Vold live

Som regel vil du også måtte skrive oppgaven din etter en gitt sjanger, og du må derfor tenke over hvilken stil som skal prege teksten din. Humor og ironi fungerer dårlig i en artikkel eller en jobbsøknad, men kan gjøre stor lykke i et kåseri.

I artikkelen vil vi derimot gjerne legge oss på en saklig stil med mer eller mindre nøytral ordbruk. Slike vurderinger hører hjemme i eloqutiofasen.

Stordalen velger stil på foredrag  

Relatert innhold

Generelt