Fagstoff

Dispositio - strukturering

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Planlegging

Dersom det for eksempel er en artikkel du skal skrive, har du gjerne fått høre at du bør ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Dette er første ledd i dispositiofasen.

Videre må du bestemme hvor du skal plassere momentene du fant fram i idèmyldringsfasen. Dersom du skal skrive en argumenterende tekst, er det vanlig å plassere de ulike argumentene i hoveddelen, og å starte med hovedargumentet, for deretter å ta for seg de andre argumentene etter hvor viktige og sterke de er.

Petter Stordalen planlegger pressekonferanse  

Relatert innhold