Fagstoff

De fem fasene i utarbeidingen av en retorisk tekst

Publisert: 08.12.2010, Oppdatert: 27.01.2011

Arbeidet med å utarbeide en retorisk tekst, kan vi litt forenklet dele inn i fem faser:

 

Fase
Forklaring
Eksempel

1) Inventio

Denne fasen handler om å finne ut hva en skal si, altså hva talen skal handle om og hva den skal inneholde

Tankekart, idémyldring, lete etter kildelitteratur

2) Dispositio

Som navnet tilsier, konsentrerer denne fasen seg om disposisjonen for talen. Her må en avgjøre hvilken rekkefølge og struktur stoffet skal ordnes etter

Sette ideene i system, lage innledning, hoveddel og avslutning

3) Eloqutio

I denne fasen arbeider en med utformingen av språket, og en må avgjøre hvilke ord en skal bruke og hvilken stil som skal prege talen

Objektivt og saklig språk i artikkelen, høytidelig språk i konfirmasjonstalen, humor og ironi i kåseriet

4) Memoria

Navnet på denne fasen sier oss at dette dreier seg om å huske talen for å kunne framføre den uten å være låst til en skrevet tekst

Øve inn rekkefølgen i en muntlig presentasjon, lage et kortfattet manuskript med viktige stikkord

5) Actio

Denne fasen ser på selve framføringsfasen, og handler om hvordan talen skal framføres og hvordan taleren skal eller bør opptre

Kle seg anstendig til jobbintervjuet, sørge for å ha blikkontakt med publikum under presentasjonen

 

At retorikken i utgangspunktet var tenkt i forhold til muntlige tekster (for eksempel taler) blir tydelig særlig i forhold til den fjerde og femte fasen - memoria og actio. Likevel kan det meste av retorikken også brukes på både skriftlige og sammensatte tekster.

Relatert innhold

Generelt