Oppgave: Problem

Biobanker – levende innskudd

Publisert: 05.11.2010, Oppdatert: 09.10.2013

Her finner du spørsmål til diskusjon og etterarbeid og arbeidsoppgaver. Du finner også lenker til Bioteknologinemnda, naturfag.no og viten.no der du kan finne utfyllende materiell.

Spørsmål

  1. Hva er en biobank? Gi eksempler på materiale som kan være lagret i en biobank.
  2. Hva lagres i Svalbard globale frøhvelv? Hvorfor er det opprettet, og hvorfor er det plassert på Svalbard?
  3. Tenk deg at noen vil forske på biologisk materiale fra deg som ligger lagret på et sykehus. Ønsker du å bli spurt før forskerne går i gang, eller er det tilstrekkelig for deg at forskningsprosjektet er godkjent av en etisk komité? I hvilke tilfeller ønsker du å bli kontaktet?

 

Arbeidsoppgave 1

Skal biologisk materiale fra deg kunne lagres også etter din død? Mener du at familiemedlemmene dine bør spørres før forskere kan undersøke genene dine etter din død? Skal familiemedlemmer kunne be om at genene dine blir undersøkt for disposisjon for arvelig sykdom?

Arbeidsoppgave 2

Hvis forskere finner ut at du vil kunne utvikle en sykdom – vil du vite det? I hvilke tilfeller ønsker du å bli kontaktet?

Arbeidsoppgave 3

Tenk deg at du er en lege som ønsker å bygge opp en biobank med blodprøver fra pasienter og deres familier for å lete etter arvelige årsaker til eggstokkreft. Diskuter hva du bør passe på når du lager en slik biobank med biologisk materiale fra disse pasientene og deres familier.

Arbeidsoppgave 4

Politiet har en egen biobank med biologisk materiale fra en rekke mennesker. Hvem er registrert i denne biobanken, og hvordan brukes den?

Relatert innhold