Oppgave: Problem

Stamceller – det fleksible arvematerialet

Publisert: 05.11.2010, Oppdatert: 08.10.2013

Her finner du spørsmål til diskusjon og etterarbeid og arbeidsoppgaver til videoen Stamceller: Det fleksible arvematerialet.

Du finner også lenker til Bioteknologinemnda, naturfag.no og viten.no der du kan finne utfyllende materiell.

Spørsmål

  1. Hva er forskjellen på totipotente, pluripotente og multipotente stamceller?
  2. Hvordan ble sauen Dolly laget?
  3. Hva er forskjellen mellom terapeutisk kloning og reproduktiv kloning?
  4. Det er vanskelig å klone dyr. Synes du det er greit at flere av de klonede embryoene dør, at klonede fostre dør, og at flere av de klonede dyrene får sykdommer som skyldes at de er klonet?
  5. Ville du drukket melk og spist kjøtt fra klonede dyr? Bør slik mat være merket? Hva med kjøtt fra naturlig avkom etter klonede dyr?
  6. Noen mener at et foster får høyere grad av menneskeverd etter som det utvikler seg, slik at et embryo på 16-cellestadiet har mer menneskeverd enn et befruktet egg, og et foster i 12. uke har mer menneskeverd enn et embryo. Hvordan ser du på en slik gradering av menneskeliv etter embryoets/fosterets biologiske stadium?
  7. Når mener du det nye livet starter når det ikke begynner med en befruktning, som i tilfellet med sauen Dolly?

 

Arbeidsoppgave 1

Hvilke kilder har vi for stamceller? Beskriv praktiske og etiske fordeler og ulemper med de ulike kildene.

Arbeidsoppgave 2

Arranger en lekfolkskonferanse om stamceller og kloning som omtalt i heftet "Stamceller og kloning", se lenke.

Relatert innhold

Faglig