Fagstoff

Språkhandlinger

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Sinne

I løpet av en dag skriver du sannsynligvis mange tekstmeldinger. I meldingene dine kan det tenkes at du informerer om noe: ” Jeg rekker ikke 14-bussen, så kommer litt senere til middag.”, eller at du gir uttrykk for følelser ”Utrolig kjedelig skoledag…” Og kanskje i kombinasjon med et ønske: ”Utrolig kjedelig skoledag. Kan vi pliis ha noe godt til middag?”.

Å informere om noe, å gi uttrykk for følelser eller å komme med et ønske er eksempler på språkhandlinger.

En tekst kan representere en eller flere språkhandlinger. Vi utfører handlinger med språket avhengig av hva vi ønsker å oppnå med teksten vår. Det er fem grunnleggende språkhandlinger: påstander, ordre, løfter, følelsesuttrykk og kvalifiseringer .

taggingTagging - en påstand eller en annen språkhandling? 

 

Med påstander kan vi konstatere noe om verden. Da kan vi bruke språkhandlinger som å påstå, informere, fortelle, forklare eller gjengi. Avsenderen forplikter seg til at påstanden er sann, og mottakeren kan bekrefte om påstanden stemmer. ”Bussen til Stavanger går klokken 16” og ”Oslo er hovedstaden i Norge” er eksempler på påstander med utsagnssetninger.

Noen ganger vil vi at andre skal utføre handlinger for oss, eller vi vil påvirke andres holdning. Med språkhandlingen ordre kan vi be om noe, beordre noen til å gjøre noe eller kreve at noen gjør noe. Da bruker vi ofte spørresetninger: ”Kan du gi meg den boka?” eller imperativsetninger: ”Gjør leksene nå!”

rettsalI retten må du avgi løfte før du vitner 

 

Som avsender kan du forplikte deg til å gjøre noe ved å gi et løfte. Det er viktig at den som gir løftet, også kan holde det. Vi kan love noe: ”Jeg lover å hjelpe deg neste gang”, garantere noe: ”Vi garanterer for at dette produktet er det beste på markedet” eller tilby noe: ”Vi tilbyr deg den beste løsningen.”

Ofte har vi behov for å gi uttrykk for opplevelser eller følelser. Da kan vi bruke språkhandlinger der vi takker for noe, viser glede overfor noe, viser sinne, kommer med en unnskyldning osv., som i ”Gratulerer med dagen!”, ”Så flink du er!”, ”Unnskyld.”

I en viktig seremoni som bryllup finner du mange ulike språkhandlinger. Klippet er tatt fra "Migrapolis" (NRK, 2000).  

Kvalifiseringer er språkhandlinger som kan forandre verden og skape en ny virkelighet. En kvalifisering kan være en domsavsigelse, en krigserklæring eller en åpningserklæring. Når presten i kirken under en vielse sier: ”Jeg erklærer dere for rette ektefolk å være”, har han gjort en kvalifisering. For de to menneskene som gifter seg, blir det en ny virkelighet. De har gått fra å være kjærester eller samboere til å bli ektefolk. Nye regler gjelder for forholdet mellom disse to menneskene.

 

 

Oppgaver

Praktisk stoff