Fagstoff

Kommunikative funksjoner

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Snakk med barna

Språket er viktig for oss mennesker, og ordene vi velger å bruke kan være avgjørende for utfallet av en situasjon. I diktet ”Det er ganske mange måter du kan be om potetgull på” av Helene Uri lister hun opp hele 19 måter å spørre om potetgull på.

Det er ganske mange måter du kan be om potetgull på:

 

Kan du være så snill å sende meg potetgullet, tror du?
Jeg ble visst ikke helt mett av den middagen, jeg.
Er det bare du som skal ha potetgullet, eller?
Kunne jeg også få litt potetgull, kanskje?
Gi meg potetgull med en eneste gang!
Kunne du ha sendt meg potetgullet?
Send meg potetgullet, er du snill!
Kan du sende meg potetgullet?
Jeg vil gjerne ha litt potetgull.
Kan jeg òg få litt potetgull?
Hitover med potetgullet!
Send meg potetgullet!
Hit med potetgullet!
Gi meg potetgullet!
Potetgull!! Hit!!
Potetgull! Nå!
Potetgull!!!
Gull!!!

 

… eller du kan bare peke på potetgullbollen …


(Helene Uri: Den store faktaboka om språk, 1998)

Studiet av hvordan vi bruker språket, har fått navnet pragmatikk. Ordet pragma kommer fra gresk og betyr handling eller gjerning. ”Det er umulig å snakke uten å følge regler, men fullt mulig å snakke uten å kunne formulere reglene. Pragmatikk handler om hva vi kan når vi kan et språk, og hva vi gjør når vi snakker og skriver”, skriver Eli Glomnes.

Men hva er det egentlig vi gjør når vi snakker og skriver? Hvordan kan vi vite at vi forstår hverandre? Hvordan kan vi vite at vi forholder oss til den samme virkeligheten? Når vi produserer en tekst, gjør vi mange språklige valg, både bevisste og ubevisste. Den ferdige teksten vil ha ulike kommunikative funksjoner, og kan opptre på ulike måter avhengig av både mottakeren og konteksten.

Når du skriver en tekst i norskfaget, vil teksten din representere ulike handlinger ut fra hva du skriver om. Blir du bedt om å skrive en artikkel om et faglig emne, blir det forventet at du informerer leseren om virkeligheten. Skal du derimot lage en reklame, er du mindre opptatt av å informere leseren, men vil bruke språkhandlinger som kan overtale mottakeren. Skal du skrive et leserinnlegg, vet du at det er viktig å få fram ditt personlige synspunkt.