Oppgave: Quiz

Quiz til ”En råvare er en råvare”

Publisert: 11.11.2010
Spørsmål:18
Tillatte forsøk:Ubegrenset
Tilgjengelig:Alltid
Pass rate:75 %
Baklengs navigering:Tillatt

Fra undervisningsopplegget i naturfag – En råvare er en råvare.

Relatert innhold

Generelt