Oppgave: Problem

Undervisningsopplegg i naturfag – En råvare er en råvare

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Opplegget går over to skoletimer, inkludert visning av filmen En råvare er en råvare og quiz. Læreren står fritt til å plukke fra opplegget slik at det på best mulig måte passer med undervisningen. Les mer om aktuelle kompetansemål innenfor de ulike programretningene.

Del 1 Innledning om resirkulering

Ta utgangspunkt i figuren:

Flytskjema.   

Elevene får utdelt lignende sirkler for glass, aluminium, papir og plast. De blir bedt om å fylle på opplysninger underveis i filmen, som å sette på navn på de ulike delene, slik:

  • råstoff: bauxitt
  • råvare: aluminium
  • produkt: makrell i tomat-boks

Del 2 Visning av filmen en råvare er en råvare

Del 3 Quiz

Quizen finner du lenke til under Oppgaver.

Del 4 Historieskriving

Elevene skal konsentrere seg om aluminium. De får oppgaven å skrive historien ”Mitt liv som aluminiumatom”. I denne oppgaven kan de få hjelp om de trenger det. De kan få så mange av rammene i figuren som nødvendig. For dem som trenger minst hjelp, kan for eksempel de tre rammene til høyre slettes. Her kan det bli mange parallelle historier. Ved idéutveksling mellom elevene kan kanskje noen av historiene flettes sammen?

Historien til et aluminiumatom.   
Etter behov kan læreren sette krav for å få inn naturfaglige begreper. Vi kan for eksempel si at historien skal inneholde ett eller flere av disse begrepene: redoksreaksjon, elektrolyse, anode og katode, vannkraft, fornybar energi, resirkulering.
Oppgaven avsluttes samme dag eller den neste naturfagtimen.

Del 5 Framføring av historiene

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt