Fagstoff

Fatisk språkfunksjon

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Formell eller uformell samtale?

Å kommunisere innebærer å holde kontakt med noen. Denne kontakten er viktig for at kommunikasjonen skal fungere, men av og til må vi jobbe litt ekstra for å opprettholde den.

Tenk deg for eksempel at du står og snakker med en venninne som du ikke har sett på en stund. Dere prøver å få i gang en samtale, men merker at det stopper litt opp. Da kan vi for eksempel legge inn noen ”ekstraord” som ”liksom”, ”eee”, ”ja ja”, osv. På den måten sørger vi for at det hele tiden blir utvekslet ord og lyder, og vi holder liv i kommunikasjonen.

Dette begrepet blir gjerne erstattet med sosial. Det kan ofte tydeliggjøre et viktig poeng ved denne typen språkbruk. Dersom den sosiale funksjonen står mest sentralt i språket, er vi mer opptatt av den sosiale og mellommenneskelige delen av kommunikasjonssituasjonen, enn vi er av innholdet i det vi sier.

To mennesker som snakker om været mens de venter på at bussen skal komme, er gjerne ikke veldig opptatt av om det regner eller snør, men de er trolig ganske interessert i å ha kontakt med hverandre, og i alle fall unngå det vi ofte kaller ”pinlige pauser”...

Hva kan vi snakke om når vi ikke kan snakke om været?

 

  

Relatert innhold

Generelt