Fagstoff

Metaspråklig språkfunksjon

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Spørsmålstegn

Av og til opplever vi at den vi snakker med ikke forstår hva vi mener. Det kan være ord og uttrykk vi bruker, eller at vi rett og slett snakker for lavt eller utydelig. Vi merker gjerne at samtalepartneren vår blir usikker, og vi må prøve å forklare nøyere. Da gjør den metaspråklige funksjonen seg gjeldende.

Prefikset meta blir brukt i flere sammenhenger, og betyr over. Metaspråk er altså et språk som er ”over det vanlige språket”, og i praksis vil det si at vi bruker et språk om språket, for liksom å slå fast eller være sikre på at vi snakker det samme språket.

Det finnes mange eksempler på metaspråk. Ordlista og fremmedordboka er metaspråk satt i system. Dette er bøker som inneholder tekster om ordene og språket vårt, og forklarer hva ordene betyr. Også i muntlig språk finner vi eksempler på dette. Når vi for eksempel spør samtalepartneren vår om ”han skjønner hva vi mener”, eller om vi ganske enkelt forklarer et vanskelig ord vi har brukt, er dette eksempler på metaspråk.

Interessen for hva språket egentlig betyr, finner vi også eksempler på i radioprogrammet Språkteigen på NRK.

 

Relatert innhold

Generelt