Fagstoff

Referensiell språkfunksjon

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 29.04.2014
Forsøk

I mange tekster, kanskje særlig innenfor skole, utdanning og forskning, er det derimot verken avsenderen eller mottakeren som står i fokus, men i stedet det vi litt generelt kan omtale som verden eller selve saken. Dersom vi for eksempel skal skrive en analyse av en roman, eller en rapport fra et fysikkforsøk, er det ikke først og fremst oss selv eller den som skal lese analysen eller rapporten som er interessant. Det som virkelig er viktig, er det vi snakkar om, enten det nå er romanen eller fysikkforsøket.

I slike tilfeller søker vi gjerne etter det referensielle språket – den språkbruken som refererer til noe eller informerer om noe utenfor både avsender og mottaker.