Fagstoff

Konativ språkfunksjon

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 29.04.2014
Jens Stoltenberg

Andre ganger er vi mer opptatt av mottakeren i kommunikasjonssituasjonen. Vi prøver å tale direkte til ham og kanskje også å påvirke ham. Selv om avsenderen gjerne har personlige mål med det som blir sagt, ligger fokuset på den som leser eller hører på.

Både innenfor reklame og politikk (særlig i valgkamper) er den konative funksjonen sterkt representert. Mottakeren blir her minnet om at vi bare må ha det og det produktet, det er bra for oss, eller at det og det partiet vil gjøre hverdagen bedre for oss.