Fagstoff

Emotiv språkfunksjon

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 29.04.2014
Teatralsk

Den emotive funksjonen er særlig tydelig i tekster der vi er opptatt av våre egne følelser. Fra engelsk kjenner vi ordet ”emotion”, som nettopp betyr følelser. Kanskje vil vi uttrykke kjærligheten vår overfor en annen person, kanskje vil vi i et sint leserinnlegg fortelle hvor irritert vi er over at bussene alltid kommer for sent, eller kanskje vi som Sigbjørn Obstfelder i diktet “Jeg ser” vil uttrykke oppfatningen vår av verden.

Slike tekster der avsender selv står i sentrum, kaller vi emotive tekster.

Jeg ser

Jeg ser på den hvide himmel,

jeg ser på de gråblå skyer,

jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.

Dette er altså klodernes hjem.

En regndråbe!

Jeg ser på de høie huse,

jeg ser på de tusende vinduer,

Jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså jorden.

Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler sig. Solen blev borte.

Jeg ser på de veklædte herrer,

jeg ser på de smilende damer,

jeg ser på de ludende heste.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser …

Jeg er vist kommet på en feil klode!

Her er så underlig …

 

(Sigbjørn Obstfelder, fra samlingen Digte, 1893.)